Voorwaarden

- Over het algemeen mag en kan het unlocken van je mobiele telefoon geen invloed hebben op de werking van het toestel. Unlockware.nl kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen die opduiken na of tijdens het unlocken uw toestel. - Het is in geen geval mogelijk om de betaalde gelden terug te vorderen. Ook wanneer de software op uw toestel niet blijkt te werken kunnen de gelden niet worden terugbetaald. - Mensen die hun toestel willen unlocken dienen er rekening mee te houden dat hun garantie in de meeste gevallen komt te vervallen. - De software, welke wordt gebruikt om uw toestel te unlocken wordt niet verkocht. De bijdrage die geleverd dient te worden is dan ook enkel en alleen voor het gebruik van deze website. - Unlockware.nl kan in geen geval garanderen dat de software die op deze website wordt aangeboden uw toestel ook daadwerkelijk zal kunnen unlocken. Dit is namelijk afhankelijk van toestel tot toestel. De toestellen die zeker worden ondersteund zijn op deze pagina terug te vinden. - Wie gebruik maakt van de website Unlockware.nl / onze service gaat automatisch akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina die onderdeel uitmaakt van de website unlockware.nl. Door gebruik te maken van deze website of de service die op deze website wordt aangeboden stemt u dan ook in met de inhoud van deze disclaimer.

De website unlockware.nl werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Unlockware.nl kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg is van beslissingen die zijn genomen op basis van informatie verkregen via deze website. Ook eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de software die op deze website wordt aangeboden kan in geen geval aangerekend worden aan Unlockware.nl.

Unlockware.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.